Siirdmuru paigaldus

Abistame võimaluse korral kliente ka murumätta paigaldamisel ja mullatööde teostamisel. Külvame mullapinnale muruväetise, paigaldame murumätta ja nõustame edasisel hooldusel.